ntf logo norsk-takst logo trv logo mestermerke logo

Bestillinger av takster til post@iltakst.no eller tlf. 466 33 380.

 

Prisskjema 2020 gjeldene fra 01.05.2020

bestillinger av takster - Prisliste takst - Iltakst - Idland og Lofthus Taksering
Priser TilstandsrapporterStk. pris inkl. mva.
Tilstandsrapport. Enebolig, rekkehus og leilighet.

Tilstandsrapport. Andelsleilighet/borettslag (Innvendig vurdering)

Tilstandsrapport. Fritidseiendom (Høystandard)

Tilstandsrapport. Fritidseiendom (Lavstandard)

Tillegg ekstra boenhet eller fler enn to våtrom.

Verdi og areal i Tilstandsrapport.

8 500,-

6 500,-

8 500,-

6 500,-

1 000,-

1 000,-

Tilleggs bygg be om pris.

 

Priser gjelder for bygg/boliger inntil 250 m²

Priser for bolig over 250m² be om pris.

 

 

Tilstandsrapport er den beste garanti for problemfri omsetning av bolig.
Målet med Tilstandsrapport er å skape trygghet for selger og kjøper.
Verdi- og lånetakst
Eneboliger, hytter, selveier leiligheter. Inkl enkel garasje. Tilleggs bygninger utover dette etter avtale.5 200,-
 Borettslagsleiligheter (Utgifter til borettslags opplysninger kommer i tillegg) 5 200,-
 Forhåndstakst av enebolig og hytter. 5 500,-
Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en enkel teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Det er ikke gjort undersøkelser av den tekniske tilstanden. Rapporten blir vanligvis brukt til refinansiering osv. Ved salg av bolig anbefales bruk av  tilstandsrapport.
 Tomtetakst. (Areal oppad til 3 000m²)5 000,-
 Landbruks takst. (etter avtale)
 Næring takst. (etter avtale)
Priser Boligsalgsrapport NS 3600 (BSR2.1)Stk. pris inkl. mva.
Priser etter avtale
AnnetStk. pris inkl. mva.
Energimerking NVE enkel.1 250,-
Div utskrifter av EDR, Grunnbok o.l. fra kr 20,- til kr 300,- pr utskrift
Endring av takst. Nye opplysninger som blir oppgitt etter taksten er levert.500,-
Avbestilling av takst samme dag. (Vurder årsak)500,-
Ekstra kopier i post.100,- pr stk
Eiendoms megler/takstmann pakke fra kr 1 500,- til kr 2 000,- pr utskrift der opplysninger mangler
Skade takster.1 313,- pr time
Konsulent tjenester .1 500,- pr time
Ordinær timepris.1 313,- pr time
Kjøring og reisetidStk. pris inkl. mva.
Kjøring og reisetid
 Reisetid pr time 1 313,- pr time
 Kjøring pris pr km 6,25,- pr km
Tetthetsmåling / trykktest/ TermografiEtter avtale