Bestillinger av takster til post@iltakst.no eller tlf. 466 33 380.

Prisskjema 2023 gjeldene fra 04.01.2023

Priser Tilstandsrapport etter ny forskrift. Stk. pris inkl. mva.

Enebolig/Fritidsbolig uten underetg./kjeller, opptil 250 m² BRA inkl 2 våtrom.

Enebolig/Fritidsbolig uten underetg./kjeller fra 250 til 400 m² BRA inkl 2 våtrom.

Rekkehus/tomannsbolig uten underetg./kjeller, opp til 150 m² BRA inkl 2 våtrom.

Rekkehus/tomannsbolig uten underetag./kjeller over 150 m² BRA inkl 2 våtrom.

Leilighet på ett plan, opp til 100 m² BRA inkl 2 våtrom.

Leilighet på ett plan, over 100 m² BRA inkl 2 våtrom.

Fritidsbolig uten underetg./kjeller opp til 100 m² BRA (Uten vann og avløp, enkel standard)

Fritidsbolig uten underetg./kjeller fra 101 til 150 m² BRA (Uten vann og avløp, enkel standard)

Fritidsbolig uten underetg./kjeller over 150 m² BRA (Uten vann og avløp, enkel standard)

Se tillegg til tilstandsrapport under.

Prisene forutsetter at egenerklæring og tegninger foreligger før befaring, og at det er ryddet og klargjort for inspeksjon.

14 500,-

16 500,-

12 000,-

14 500,-

 10 500,-

 12 500,-

11 500,-

13 000,-

14 500,-

Spesielle objekter/store boliger/flere bygninger. Pris på forespørsel
   
Verdi- og lånetakst  
Enebolig, rekkehus, leilighet, fritidsboliger opp til 250 m² BRA. Inkl enkel garasje.   6 200,-
Enebolig, rekkehus, leilighet, fritidsboliger over 250 m² BRA. Inkl enkel garasje.   6 500,-
Borettslagsleiligheter (Utgifter til borettslags opplysninger kommer i tillegg)  6 500,-
Forhåndstakst av enebolig og hytter. Fra  7 500,-
Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en enkel teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Det er ikke gjort undersøkelser av den tekniske tilstanden. Rapporten blir vanligvis brukt til refinansiering osv.   
Næring/Landbruk/Tomt  
 Tomtetakst. Fra  6 000,-
 Landbrukstakst.  (etter avtale)
 Næringstakst.  (etter avtale)
   
Tillegg tilstandsrapport Stk. pris inkl. mva.
 
Tillegg dersom underetg./kjeller 3 000,-
Verditakst som tillegg til tilstandsrapport 1 500,-
Boliger og hytter med krypkjeller 1 000,-
Ekstra boenhet som hybel/leilighet el.l 3 000,-
Tilleggsbygg garasje/uthus/boder, oppmåling og enkel beskrivelse pr stk. 1 500,-
Kompleks oppmåling med karnapper og mye vinkler 2 500,-
Ved mer enn 2 stk. våtrom pr. boenhet, pris pr. våtrom 1 500,-
Annet Stk. pris inkl. mva.
Energimerking NVE enkel. 1 000,-
Div utskrifter av EDR, Grunnbok o.l. fra kr 20,- til kr 500,- pr utskrift  
Endring av takst. Nye opplysninger som blir oppgitt etter taksten er levert. 500,-
Avbestilling av takst dagen før. (Vurder årsak) 1 500,-
Ekstra kopier i post. 100,- pr stk
Eiendoms megler/takstmann pakke fra kr 3 000,- til kr 8 000,- pr utskrift der opplysninger mangler  
Skade takster. 1 500,- pr time
Konsulent tjenester . 1 500,- pr time
Ordinær timepris. 1 500,- pr time
Administrasjonsgebyr/fakturagebyr/klikkavgift 250,- 
Kjøring og reisetid Stk. pris inkl. mva.
Kjøring og reisetid  
 Reisetid pr time  1 500,- pr time
 Kjøring pris pr km  8,- pr km