ntf logo norsk-takst logo trv logo mestermerke logo

Tryggere bolighandel med Boligsalgsrapport.

Tilstandsrapport:

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og – ikke minst – økonomi. Det er også tradisjon for å eie sin egen bolig og de fleste av oss vil være kjøpere og selgere i boligmarkedet en eller flere ganger. Ved kjøp og salg av bolig bør det alltid foreligge en Boligsalgsrapport. Denne vil gi økt trygghet til både kjøper og selger.
Boligsalgsrapport fra Norges Takseringsforbund er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen.
Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan
misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet. Lett å gjøre seg kjent med de viktigste forholdene ved boligen
Boligsalgsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert og som normalt har betydning ved eierskifte. Rapporten gir således systematisk og grundig informasjon om de viktige forholdene ved en bolig.
For enkel lesbarhet har rapporten et sammendrag med oversikt over de viktigste forholdene ved boligen og en hoveddel hvor alle kontrollpunkter fremgår. Det blir utført visuelle observasjoner, og inspeksjon på lett tilgjengelige deler av konstruksjonen.

Boligsalgsrapporten er et standardisert produkt, som i tillegg bygger på kvalifisert skjønn fra takstmannen.

boligsalgsrapport iltakst - Idland og Lofthus taksering

Tilstandsrapport:

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den. Dagens tilstandsrapport er basert på Norsk Standard NS 3424.

Boligsalgsrapporten og Tilstandsrapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som selger.
Boligsalgsrapporten og tilstandsrapporten forutsetter at selger fyller ut en egenerklæring. Denne er også standardisert og er en “sjekkliste” som er enkel å bruke.
Den får selger til å tenke igjennom forhold som er relevante ved eierskifte, og den er til god hjelp for takstmannen ved befaring. Resultatet av å benytte tilstandsrapport vil være mindre usikkerhet og færre tvister.
IL Takst AS har tre sertifiserte takstmenn som utfører Boligsalgsrapporter og Tilstandsrapporter.

Huskeliste

For at behandlingstiden skal bli så kort som mulig er det lurt å ha følgende klart når befaringen foretas:

  1. Eventuelle tegninger (plan og snitt)
  2. Felleskostnader
  3. Forsikringspolise
  4. Kommunale avgifter
  5. Ligningsverdi
  6. Målebrev (dokumentasjon på tomteareal)
  7. Skjøte
  8. Eventuell festeavgift
  9. Eventuell festekontrakt
  10. Leiekontrakt

På borettslagsleiligheter bør det også foreligge opplysninger om leilighetens borettsinnskudd, andel av gjeld og lignende. Vedtekter og regnskap.