ntf logo norsk-takst logo trv logo mestermerke logo

Vi bistår både kunder og forsikringsselskap i forbindelse med skjønn.

Skjønn er en form for taksering av skade etter spesielle prinsipp. Utføres gjerne i forbindelse med forsikringssaker der hver av partene (forsikringsselskapet og forsikrede) oppnevner hver sin skjønnsmann. Brannskjønn, skadeskjønn er også andre begreper som benyttes rundt dette emnet. Skjønnsmessig vurdering av omfang, skader, utbedring av skaden m.m.

 

Vi bistår både kunder og forsikringsselskap i forbindelse med skjønn.

skjønn brannskjønn skadeskjønn