Skadetaksering er aktuell ved oppstått vann- brann- innbrudd skader på bygning.
Skadetakst inneholder årsak, skadeomfang og kalkulasjon/ -kostnadsberegning på reparasjonsarbeidet.

Når uhellet er ute og eiendommen får skade, vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en skadetakstmann for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. I noen tilfeller, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen i oppdrag å styre istandsettings-arbeidene.

Skadetakst gir en detaljert beskrivelse av oppstått skade på et objekt, samt ett kostnadsoverslag for utbedring av skaden. Skadetaksten skal alltid inneholde et antatt skadeomfang, som allerede er oppstått, eller som kan oppstå i forbindelse med skaden. En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med et forsikringsoppgjør eller tvister. Skader kan være forårsaket av bl.a: setninger, skadedyr, insekter, sopp, soppsporer, brann, fukt, rystelser i grunn, råte, vann, is, korrosjon m.m.

IL Takst AS har seks godkjente skade takstmenn i selskapet og vi bistår landets fleste forsikrings selskaper i forbindelse med bygnings og innbo skader. I vårt arbeid opprettholdt vi selskapenes gode forhold med kunder samt vært del i arbeidet med å sette i stand skadde hus og hytter m.m.

skadetaksering - skadetakst- iltakst