ntf logo norsk-takst logo trv logo mestermerke logo

VERDITAKSERING AV NÆRINGSBYGG

For næringsbygg vil byggets inntekter være en vesentlig faktor for eiendommens verdi, sammen med utleieforhold og kostnader i forbindelse med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Verdifastsettelsen er basert på driften av eiendommen med bl.a, gårdsregnskap, leiekontrakter, reguleringsforhold, utnyttelse, m.m. Egenleie for hele eller deler av eiendommen stipuleres, samt at det vurderes en normal stedsbetinget leie for eiendommen.

Sammen med dagens realrente, og et vurdert risikotillegg blir eiendommens inntekstoverskudd nettokapitalisert. Etter en kontantstrømanalyse beregnes en nåverdi over en lengre periode, vanligvis 10 år. Ved beregning av nåverdi tas det hensyn til inntektsutvikling, kostnadsutvikling, realavkastningskrav og diskonteringsrente. Disse verdiene blir antatt av takstmannen etter retningslinjer fastsatt av NTF. På bakgrunn av dette fastsettes verditakst for den aktuelle eiendommen.værditaksering av næringsbygg - verdig og lånetakstHUSKELISTE

For at behandlingstiden skal bli så kort som mulig er det lurt å ha følgende klart når befaringen foretas:

 

  1. Eventuelle tegninger (plan og snitt)
  2. Felleskostnader
  3. Forsikringspolise
  4. Kommunale avgifter
  5. Ligningsverdi
  6. Målebrev (dokumentasjon på tomteareal)
  7. Skjøte
  8. Eventuell festeavgift
  9. Eventuell festekontrakt
  10. Leiekontrakte