ntf logo norsk-takst logo trv logo mestermerke logo

Vi er oppnevnt som sakkyndig meddommer og sakkyndig vitne i flere rettsaker.

Tvist oppstår gjerne etter omfattende reparasjoner / skader eller hvor partene i ettertid ikke kommer til enighet.

I enhver tvist det, det være mellom kjøper og selger eller saker som skal for retten, kan nøyaktig skriftlig rapport og annen dokumentasjon være avgjørende for sakens utfall.
Vi kan hjelpe med bistand i tvisteskader og reklamasjonsaker.

Vi er oppnevnt som sakkyndig meddommer og sakkyndig vitne i flere rettsaker.

Kontakt oss for bistand.